LØKKEFONDENS FORMÅL
– At hjælpe drenge på kanten ind i fællesskabet

– At udbrede vores forskningsforankrede læringsmetoder til kommuner, skoler og samfundet generelt

Danmark har et drengeproblem. Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder, piger får generelt bedre karakterer i skolen og piger uddanner sig mere end drengene efter folkeskolen. Samtidig  mangler mange drenge motivation for læring og tro på sig selv.

Sammen med dansk erhvervsliv, førende forskere og praktikere udvikler LøkkeFonden derfor projekter, hvor udfordrede drenge lærer at skabe resultater for sig selv. Projekternes formål vil altid være at ruste og motivere til at få en uddannelse eller et arbejde ved at styrke motivation, lærelyst, faglighed og personlighed. LøkkeFonden gør sit til, at der skabes synlighed omkring drengeproblemet – samtidig med at den valide viden, som projekterne generer udbredes med generelt sigte.

Målet er at afprøve og dokumentere nye løsninger, der kan inspirere samfundet bredt.


Mission, vision og værdier

LøkkeFondens mission er at hjælpe drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet.

LøkkeFondens vision er enten som drivkraft eller samarbejdspartner, at imødekomme og hjælpe drenge på kanten. Ved at gennemføre projekter, der afprøver nye læringsmetoder, motiveres drengene til at tage ansvar for at få en uddannelse, et job og til at blive aktive samfundsborgere. Samtidigt med, at vi udvikler ny dokumenteret viden, som kan inspirere til samfundsforandringer.

LøkkeFondens værdigrundlag er, at fondens aktiviteter skal styrke den enkeltes evne til at tage ansvar for eget liv og fremtid. Vi skal møde hver enkelt med høje forventninger, men også med en naturlig åbenhed over for at udvikle og afprøve nye løsninger.


Målgruppe

LøkkeFondens egne projekter henvender sig til drenge i alderen 13-25 år, som har et fagligt efterslæb eller er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde. LøkkeFonden møder drenge i forskellige faser af deres liv og har derfor projekter for drenge i forskellige aldersgrupper. Vi udbreder vores læringsmetoder til kommuner og skoler på forskellig vis. Dette kan både gælde elever fra folkeskolens mellemtrin og udskoling, hvor elever i mange aldersgrupper oplever udbytte.